JULGELE JA LOOVALE TULEVIKUTEGIJALE —

ETTEVÕTLUSÕPPEROLLIMÄNGUD

Toome noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil.

Virtuaal- ja pärismaailm koos

Juhendatud ja struktureeritud õpikeskkond

Sotsiaalsete oskuste treening

10+ aastat kogemusi

Rollimängudega ettevõtlikkuse arendamises

Ettevõtlusküla on koostöös koolide, maakondlike arenduskeskuste ja kohalike omavalitsustega tänaseks olnud osaks rohkem kui 10 000 inimese arengust.

Kaardilt näed, kus leidub inimesi, kes on soovinud anda noortele ja täiskasvanutele võimaluse osaleda rollimängudes ja toonud nad Tartusse ettevõtlussimulatsiooni kogema.

Aitäh kõigile, kes on meiega koos ettevõtlikkust ja rahatarkust arendanud!
Ainulaadne emotsioonidest laetud õppekeskkond

Ettevõtlusõppeks loodud rollimängud

Ettevõtlusküla õppemängud toimuvad ainulaadses tehislinnakus, kus on esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused.

Mängijad jagatakse rollidesse ning neile antakse rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonnna toimimisest.

Mängu juhendavad koolitatud mängujuhid, kes loovad toetava õpikeskkonna ja juhivad mängijaid eneseanalüüsile.

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient!

Kui sul on idee, mida me veel ei paku, küsi enda soovide järgi disainitud lahendust.