Ettevõtlussimulatsioon

Meeskond — juhtimine — edu toetavad hoiakud

Ettevõtlussimulatsioonis juhivad mängijad majanduslikult keerulises olukorras ettevõttet.

Mängusituatsioonid, kus tuleb lahendada keerulisi planeerimist ja koos otsustamist nõudvaid ülesandeid, aitavad mõista ja analüüsida mõttemustreid, mis toetavad või takistavad edu saavutamist.

Mängus on vaja:

  • probleemi lahendamisoskust ja loomingulist mõtlemist
  • kiiret kohanemist
  • väga head suhtlus- ja koostööoskust
  • rohkelt empaatiat ja ausat eneseanalüüsi
  • finantskirjaoskust
  • tugevat otsutuslihast kiirete otsuste tegemiseks

Väljakutseid on palju ning lahendusi tuleb koos meeskonnaga avastama hakata.

Kestus

3.5h

Mängijaid

20-30

Hind linnakus

550 € / mäng

Soovitatud vanus

16-25+ a

Mida mängus tehakse?

Mis kasu mängijad saavad?

Oled just saanud juba toimiva, kuid keerulises olukorras ettevõtte omanikuks ja pead selle võimalikult ruttu kriisist välja tooma.

  • Millised on ettevõtte tuluallikad ja kuidas neid suurendada?
  • Kuhu kulub ettevõtte raha ja millised läbirääkimised aitaksid kulusid vähendada?
  • Kuidas meeskond efektiivselt tööle panna ja kõigi tugevustele väljund leida?

Probleemide lahendamine

Juba toimivas, kuid kriisis ettevõttes on oluline esmalt aru saada, mida varem tehtud on ja miks ettevõte on jõudnud kriisi. Probleemide lahendamine sõltub oskusest eristada olulist ebaolulisest, julgusest katsetada ning oskusest tulemusi analüüsida.

Otsustamislihase treening

Ettevõtlikkuse üks tunnuseid on julgus kiirelt otsustada ning valikute eest vastutus võtta. Otsuste mõju võib olla nii toetav kui kahju põhjustav, mistõttu on oluline harjutada oskust valikute tagamaid selgitada ja analüüsida.

Meeskonnatöö

Ettevõtte edukus sõltub inimestest ja oskusest meeskonnana koos töötada. Kõige olulisem on oskus kuulata ja kaasata kõiki meeskonnaliikmeid, sest tihti jäävad paljud head mõtted teostamata mitte teostuseks vajalike oskuste, vaid meeskonnana koordineeritult ja kõiki arvestava suhtlemisoskuse puudumise tõttu.

Digitaalse ja reaalse maailma kohtumispaik

Reaalne ja digimaailm kohtuvad rakenduses

Rakendus aitab kiiremini mängu sisse elada, mängijad tegevustesse suunata ning kiirendada rahaga arveldamise protsesse.

Internetipank

Veebilahendused teevad meie elu kiiremaks ning mugavamaks, kuid iga otsus on jälgitav ning mängujuhil on õigus tehtud ülekannete kohta küsimusi esitada.

Tegutsema suunavad ülesanded

Mängijad saavad ülesanded, mis suunavad neid ostma, sõlmima uusi kokkuleppeid või eelmiste omanike tehtud töödest tulevat raha vastu võtma.

Finantsraport

Mängujuhil on võimalus kuvada kõigi ettevõtete finantstehingute võrdlevat kokkuvõtet ning selle põhjal analüüsida tehtud otsuste mõju.

Eneseteostuseks vajalike oskuste eksam

Mille me õpetaja eest ära teeme?

Kas sa tead, millega sinu õpilased inimeseks olemise ülesandest väga hästi hakkama saavad, ning mida oleks vaja veel arendada?

Ettevõtlussimulatsioonid on ideaalne viis teada saada, milline osa õppetööst on olnud edukas, ning millega veel saab tööd teha.

Tule ja saa teada, mida sa saad veel paremini teha, et sinu õpilastest kasvaksid edukad ja ettevõtlikud inimesed.

Õppimist nautivad õpilased

Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ning mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks. Mängijad ei saa arugi kui palju uusi ühendusi nende aju tegelikult lõi.

Lõimitud õppeained

Mäng eeldab erinevate teadmiste ja oskuste kasutamist ning loob seosed koolis õpitava ja päriselu vajaduste vahel.

Praktilised oskused

Rollimängus kogetu käigus ilmneb kas teoorias õpitud teadmisi osatakse praktiliselt kasutada või tuleb teadmised uue pilguga üle vaadata.

Kooli väärtust mõistvad õpilased

Mängu käigus saab ruttu selgeks, et edukas olemiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi saab omandada ainult teiste inimestega koos ning koolis on väga hea koht teiste inimeste tundma õppimiseks.

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient.

Vali mäng, koolitus, treeningprogramm või küsi endale sobiv lahendus.