Minu Raha

Viisakus — Töö — Raha

Rahatark laps mõistab raha ja töö seoseid ning oskab teha ostuotsuseid lähtuvalt vajadustest ja soovidest.

Mängu käigus selgub, et isikliku raha omamiseks ja kastuamiseks peab oskama:

  • teistega koostööd teha
  • viisakalt suhelda
  • valikuid teha
  • tehtud otsuseid põhjendada

Kestus

1h

Mängijaid

15-20

Hind linnakus

200 € / mäng

Soovitatud vanus

5-9 a

Kuidas mäng käib?

Mis kasu mängijad saavad?

Iga lapsel on oma raha, mida saab kasutada soovide ja vajaduste täitmiseks. Kui raha saab otsa, tuleb tööle minna ja viisakalt kliente teenindada, et ettevõttele raha teenida, millest ettevõte maksab palka.

  • Mida tööl tehakse?
  • Mis on pank?
  • Miks emme ei osta kõike, mida ma tahan?

Viisakas suhtlus

Oled sa klient või teenindaja, viisakas suhtlus on iga meeldiva ostukogemuse eeldus ja seda tuleb harjutada.

Rahatarkus

Rahatark laps teab, et raha saamiseks tuleb anda oma panus ning ostuotsuste tegemisel tuleb kõigepealt arvestada vajadustega.

Ettevõtlikkus

Ettevõtlikkus on julgus teha otsuseid - katsetada ja eksida ning oma tegevust mängujuhi abil mõtestada.

Eneseteostuseks vajalike oskuste eksam

Mille me õpetaja eest ära teeme?

Kas sa tead, millega sinu õpilased inimeseks olemise ülesandest väga hästi hakkama saavad, ning mida oleks vaja veel arendada?

Ettevõtlussimulatsioonid on ideaalne viis teada saada, milline osa õppetööst on olnud edukas, ning millega veel saab tööd teha.

Tule ja saa teada, mida sa saad veel paremini teha, et sinu õpilastest kasvaksid edukad ja ettevõtlikud inimesed.

Õppimist nautivad mängijad

Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ja mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks. Mängijad ei saa arugi, kui palju nad uusi seoseid lõid.

Lõimitud õppeained

Mäng eeldab erinevate teadmiste ja oskuste kasutamist ning loob seosed koolis õpitava ja päriselu vahel.

Praktilised oskused

Rollimäng kui kogemuspõhine õppimine võimaldab testida omandatud teoreetiliste teadmiste rakendamisoskust.

Kooli väärtust mõistvad õpilased

Mängu käigus saab ruttu selgeks, et edukas olemiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi saab omandada ainult teiste inimestega koos ning koolis on väga hea koht teiste inimeste tundma õppimiseks.

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient.

Vali mäng, koolitus, treeningprogramm või küsi endale sobiv lahendus.