Ettevõtlik Pere

Koostöö— Rahatarkus—Perefirma

Ettevõtlik pereliige teab oma rolli perekonnas, täidab kokkuleppeid ning võtab jõukohase vastutuse.

Mängu käigus selgub, et edukas perekond oskab:

  • kuulata ja kokkuleppeid teha
  • väljakutsetele loomingulisi lahendusi leida
  • rahatarku otsuseid teha
  • valitud käitumisstrateegiat analüüsida ja põhjendada

Väljakutseid on palju ning lahendusi tuleb koos meeskonnaga avastama hakata.

Kestus

2h

Mängijaid

20-30

Hind linnakus

450 € / mäng

Soovitatud vanus

8-12 a

Mida mängus tehakse?

Mis kasu mängijad saavad?

Ettevõtlikul perel on unistus, mille täitmiseks on vaja raha. Raha saab perefirmas töötamise eest palka makstes, kuid igal pereliikmel on lisaks ühiselt jagatud kodukuludele ka isiklikud vajadused ja soovid.

  • Millelt säästa?
  • Kuidas leida uusi kliente?
  • Mida teha, kui mõni pereliige on suurem ostleja ja selle tõttu võib ühine unistus täitmata jääda?

Meeskonnatöö

Pere on meeskond, kus kõik tunnevad ennast hästi kui kuulatakse, arvestatakse ja tehakse koos kokkuleppeid, millest kinni peetakse.

Rahatarkus

Rahatark pere teab, kust perele raha tuleb ning kuhu kulub. Mängus saab uurida koduga seotud kulusid ning arutada, kuidas neilt kuludelt on võimalik säästa.

Ettevõtlikkus

Ettevõtlikkus hõlmab endas palju sotsiaalseid oskusi nagu julgus otsustada, vastutada, oma käitumist analüüsida, kokkulepetest kinni pidada jpm, mida mängu käigus saab märkamatult harjutada.

Digitaalse ja reaalse maailma kohtumispaik

Reaalne ja digimaailm kohtuvad rakenduses

Rakendus aitab kiiremini mängu sisse elada, mängijad tegevustesse suunata ning kiirendada rahaga arveldamise protsesse.

Internetipank

Veebilahendused teevad meie elu kiiremaks ning mugavamaks, kuid iga otsus on jälgitav ning mängujuhil on õigus tehtud ülekannete kohta küsimusi esitada.

Tegutsema suunavad ülesanded

Mängijad saavad ülesanded, mis suunavad neid ostma, sõlmima uusi kokkuleppeid või eelmiste omanike tehtud töödest tulevat raha vastu võtma.

Finantsraport

Mängujuhil on võimalus kuvada kõigi ettevõtete finantstehingute võrdlevat kokkuvõtet ning selle põhjal analüüsida tehtud otsuste mõju.

Eneseteostuseks vajalike oskuste eksam

Mille me õpetaja eest ära teeme?

Kas sa tead, millega sinu õpilased inimeseks olemise ülesandest väga hästi hakkama saavad, ning mida oleks vaja veel arendada?

Ettevõtlussimulatsioonid on ideaalne viis teada saada, milline osa õppetööst on olnud edukas, ning millega veel saab tööd teha.

Tule ja saa teada, mida sa saad veel paremini teha, et sinu õpilastest kasvaksid edukad ja ettevõtlikud inimesed.

Õppimist nautivad õpilased

Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ning mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks. Mängijad ei saa arugi kui palju uusi ühendusi nende aju tegelikult lõi.

Lõimitud õppeained

Mäng eeldab erinevate teadmiste ja oskuste kasutamist ning loob seosed koolis õpitava ja päriselu vajaduste vahel.

Praktilised oskused

Rollimängus kogetu käigus ilmneb kas teoorias õpitud teadmisi osatakse praktiliselt kasutada või tuleb teadmised uue pilguga üle vaadata.

Kooli väärtust mõistvad õpilased

Mängu käigus saab ruttu selgeks, et edukas olemiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi saab omandada ainult teiste inimestega koos ning koolis on väga hea koht teiste inimeste tundma õppimiseks.

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient.

Vali mäng, koolitus, treeningprogramm või küsi endale sobiv lahendus.