Ärilahing

Meeskond — ettevõte alustamine — müük

Ärilahing on rollimäng alustava ettevõtja esimestest väljakutsetest ja iseenda proovile panemisest tundmatutes olukordades.

Mängu käigus selgub, et edukaks alustamiseks on vaja:

  • loomingulist mõtlemist
  • julget otsustamist
  • kohanemisvõimet
  • väga head suhtlus- ja koostööoskust
  • ühiskondlike mängureeglite tundmist jpm

Võimalusi on palju, kuid õnnestuvad need meeskonnad, kes suudavad ühise strateegia kokku leppida.

Kestus

2.5h

Mängijaid

25-35

Hind linnakus

550 € / mäng

Soovitatud vanus

16-25+ a

Ettevõtlusega alustamise esimesed sammud

Mis kasu mängijad saavad?

Kõigil mängijatel on võimalus alustada oma ettevõttega, kuid kust leida hea idee, julgus müüa oma toodet teistele ning mismoodi meeskond saaks kõigest kokkulepitust ühtemoodi aru. Üsna pea selgub, et klientidel on küsimusi rohkem kui vastata jõuab ning iga klient tahab kuulda isemoodi müügijuttu.

  • Kuidas leida kõige paremini müüv idee?
  • Kuidas teha meeskonnas kokkuleppeid nii, et kõik ühtemoodi aru saavad?
  • Kuidas veenda klienti, et just sinu toode on talle vajalik?

Probleemide lahendamine

Uudsed olukorrad ning teadmatus on ettevõtluses igapäevased ning toimetulek neis olukordades sõltub eneseusalduse suurusest ja ühiselt kokku lepitud strateegiatest. Ettevõtte alustamise faas on täis teadmatust ning ootamatusi, kus oskus loominguliselt lahendusi leida on kriitilise tähtsusega.

Otsustamislihase treening

Ettevõtlikkuse üks tunnuseid on julgus kiirelt otsustada ning võtta risk, et kõike pole katsetamata ja valideerimata võimalik ette näha. Kiired otsused võimaldavad saada kiiret tagasisidet ning ümber otsustada, et katsetada uute otsuste mõju.

Meeskonnatöö

Iga meeskonna edukus sõltub inimestest, kes meeskonda oma oskustega rikastavad, kuid kas me oskame kõigi inimeste võimekused meeskonnas rakendada. Ärilahingus tuleb selgelt välja kokkulepete tegemise ning asjadest ühtemoodi aru saamise vajalikkus.

Digitaalse ja reaalse maailma kohtumispaik

Reaalne ja digimaailm kohtuvad rakenduses

Rakendus aitab kiiremini mängu sisse elada, mängijad tegevustesse suunata ning kiirendada rahaga arveldamise protsesse.

Internetipank

Veebilahendused teevad meie elu kiiremaks ning mugavamaks, kuid iga otsus on jälgitav ning mängujuhil on õigus tehtud ülekannete kohta küsimusi esitada.

Finantsraport

Mängujuhil on võimalus kuvada kõigi ettevõtete finantstehingute võrdlevat kokkuvõtet ning selle põhjal analüüsida tehtud otsuste mõju.

Eneseteostuseks vajalike oskuste eksam

Mille me õpetaja eest ära teeme?

Kas sa tead, millega sinu õpilased inimeseks olemise ülesandest väga hästi hakkama saavad, ning mida oleks vaja veel arendada?

Ettevõtlussimulatsioonid on ideaalne viis teada saada, milline osa õppetööst on olnud edukas, ning millega veel saab tööd teha.

Tule ja saa teada, mida sa saad veel paremini teha, et sinu õpilastest kasvaksid edukad ja ettevõtlikud inimesed.

Õppimist nautivad õpilased

Loominguline keskkond, tõetruu tegevus ning mängulisus teevad kogemuse lõbusaks ja kaasahaaravaks. Mängijad ei saa arugi kui palju uusi ühendusi nende aju tegelikult lõi.

Lõimitud õppeained

Mäng eeldab erinevate teadmiste ja oskuste kasutamist ning loob seosed koolis õpitava ja päriselu vajaduste vahel.

Praktilised oskused

Rollimängus kogetu käigus ilmneb kas teoorias õpitud teadmisi osatakse praktiliselt kasutada või tuleb teadmised uue pilguga üle vaadata.

Kooli väärtust mõistvad õpilased

Mängu käigus saab ruttu selgeks, et edukas olemiseks vajalikke sotsiaalseid oskusi saab omandada ainult teiste inimestega koos ning koolis on väga hea koht teiste inimeste tundma õppimiseks.

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient.

Vali mäng, koolitus, treeningprogramm või küsi endale sobiv lahendus.