Meeskonna treening

Meeskonnatöö + Ettevõtlussimulatsioon

Soovitame koolitust noorele, kes:

  • soovib mõista oma rolli meeskonnas
  • tahab harjutada suhtlusmaneere, mis tagavad eduka koostöö
  • soovib omandada kõigi osapoolte arvamusega arvestavat otsustusmudelit

Kestus

5h

Mängijaid

20-30

Hind linnakus

850 € / treening

Soovitatud vanus

16-25+ a

Treeningu kirjeldus

Teeningul tegeletakse meeskonntöö väljakutsete kaardistamisega läbi kogemuspõhiste tegevuste ja mängude. Mängijad pannakse treeneri juhendamisel situatsioonidesse, kus tuleb lahendada keerulisi ülesandeid, mis nõuavad planeerimist ja koos otsustamist. Tegevuse käigus õpitakse ennast ja oma meeskonna käitumist kõrvalt jälgima ja analüüsima.

Loe treeningu aluseks olevast mängust lähemalt mängututvustusest Ettevõtlussimulatsioon.

Koostöö kokkulepped

Belbini meeskonnarollimudel

Suhtlemishäguta suhtlemine

Sotsiokraatiline otsustusprotsess

Toome noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil:

Koolitus on inspireeritud Inglismaa meeskonnarollide uurija Dr Meredith Belbini meeskonnaolli mudelist (loe raamatust "Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada" ja Belbini eesti keelselt veebilehelt) ja Gervase R. Bushe juhtimisteooriast, mis aitab leida meeskonnas suhtlemishägust põhjustatud meeskonna probleemide tekkepõhjusi. Lähemalt saab lugeda Gervase R. Bushe "Selge eestvedamine").

Treeningu tulemusena osaleja:

Teadvustab meeskonnatöö baaskokkuleppeid

Mõistab kui oluline on kõiki meeskonna liikmeid kaasata ja kuulata, selgelt ennast väljendada ja vajadusel täpsustust või abi küsida.

Väärtustab inimeste erinevusi

Osaleja suhtub kaaslastesse uudishimu ja respektiga ning teadvustab, et kõik inimesed on põhjusega omanäolised, igaühel on oma tugevused ning erinevate võimetega inimesed toovad meeskonda suurema õnnestumise võimaluse.

Teadvustab eneseanalüüsi vajalikkust

Osaleja oskab vaadelda oma käitumist kõrvalt, teadvustab miks tekivad suhtlemises tõrked ja oskab neile lahendusi pakkuda.

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient!