Ettevõtlikkuse arendamine on eneseteostust mõjutavate hoiakute muutmine

Ettevõtlusküla mänge kasutav karjääriõpetaja Merle Karuks on öelnud: “Meie põhiülesanne on õppemängu kasutada tööriistana, mis aitab õpilasel mõista, mis meiega ühiskonnas toimub ja kuidas selles hakkama saada!”

“12 aastat tagasi, kui alustasime, ei arvanud enamus inimesi, et mäng võiks olla õppimise tööriist. Täna on nii Eesti õpetajale kui õpilasele mängud väga meeltmööda ning järjest rohkem otsitakse viise, kuidas keerulisi sotsiaalseid teemasid õpetada läbi kogemuse. Rollimängud ettevõtlikkuse arendamiseks on lõputute võimalustega töövahend.” Evelin Rätsep, MTÜ Ettevõtlusküla kaasasutaja ja tegevjuht.

Evelin, mida sina teed, et noorte ettevõtlikkust arendada?

Meie hakkasime mängima ja läksime nii hoogu, et tänaseks on juba üle 12 aasta mängitud ja ikka isu täis ei saa. Kõik sai alguse sellest, et MTÜ Ettevõtlusküla asutajad Evelin Rätsep ja Mehis Pärn üldse ei tundnud üksteist, kuid mõlemal oli unistus, et rahatarkust võiks õpetada läbi kogemuse andmise ja miks mitte mängides. Unistused kipuvad ikka täituma ning täiesti “juhuslik” kohtumine viis selleni, et tänaseks kasutame meie vajadusteks loodud ettevõtlusmänge nii laste, noorte kui täiskasvanutega ettevõtlike hoiakute treeninguks ning õpetame kõiki huvilisi, kuidas ükskõik milline mäng, muuta õpetamise tööriistaks

Miks Ettevõtluskülla tulla?

Usume, et üks hästi loodud õpiruum, on selline kus tekib küsimusi rohkem kui keegi vastata jõuab. Meie noored kliendid on sageli päris pahased, et me ei ütle, kuidas asju teha, vaid küsime neilt, kuidas nad ise teeksid. Ettevõtlikkuse arendamine on täielik unistajate ja leiutajate paradiis. Miljon ja üks võimalust, kuidas asju teha, kuid tulemuseks peab olema noor, kes julgeb algatada, otsustada ning võtta vastutus. Selleks on võimeline ainult inimene, kes on saanud väga palju katsetada ja eksida, selle kaudu oma tugevusi tundma õppinud ning teab, et kui tugevusi kasutada vales kohas, on ebaõnnestumine garanteeritud. Kõike seda saab kogemusena meie hoiakute treenerite käe all katsetada.

Mis väärtust Ettevõtlusküla õppemängudes näete?

Meie pikaaegne katsetamine on näidanud, et üks õppimise koht on ise mängus osaleda, kuid veel põnevam väljakutse on noored panna ise mänge läbi viima. Mängude kaudu teistele õpetajaks olemine on paljudele noortele palju suurem õpetaja, kui lihtsalt mängus osalemine. Päriselt efektiivne õppimine algab siiski täiskasvanu oskuslikul ja teadlikul juhendamisel ja just see on see, mida meie täna oma töös kõige enam naudime ning hea meelega jagame kõigiga, kes noortega tegelevad.

Mis on Ettevõtlusküla visioon?

Me unistame, et iga Eestimaa noor saaks vähemalt korra elus kogeda tunnet, et kõike võib valida ja teha, et teada saada, mis siis juhtub. Simulatsioonid on parim koht, kus läbi mängida kõikvõimalikke valikuid ja vaadata, milline on iga valiku mõju. See eeldab treenitud ja oskuslikke mängujuhte, kes oskavad tekkinud olukorrad koos noortega lahti harutada, analüüsida ja ära lahendada. Seega tulge julgelt meie juurde mängima ja kellele mängud eriti meeldima hakkavad, on võimalik mängukarpe ka endale soetada ning mängujuhiks õppida.

Gethe Kooli, Keila Noortekeskus

Te olete juba mitu aastat Ettevõtlusküla mänge kasutanud. Miks Te neid kasutate?

Sattusime Ettevõtlusküla mängu mängima aastaid tagasi Tartus Ettevõtluskülas koos kogu meeskonnaga. Sellest korrast hakkas kasvama mõte, et kuidagi peame leidma mooduse need mängud tuua Keilasse ja meie kogukonna noortele anda võimaluse neid mängida. Võimalus selleks tuli läbi projektirahastuse. “Mobiilne äritänav” projekti raames lükati käima rahatarkuse ring, soetati Ettevõtlusküla rollimängud, tutvustati mängu Keila Kooli õpetajatele ja tehti mänge õpilastega. Praeguseks juhendame mänge igal hooajal umbes 8-10 korda. Seda nii klassiõhtute, projektipäevade, õpilasesinduse meeskonna päevade raames, kui ka lõimituna õppeainetesse. Ühtlasi on meil paaril viimasel aastal kujunenud traditsiooniks, et kõik Keila Õpilasmalevas osalevad noored ühe õhtuse tegevusena peale malevapäeva saavad Ettevõtlusküla rollimängu mängida.

Mis väärtust meie õppemängudes näete?

Mängud pakuvad praktilist võimalust saamaks aimu, mida kujutab endast ühe ettevõtte pidamine ja seda läbi mängulisuse ning kastist välja mõtlemise. Kuid see pole ainult noortele. Ka õpetajad, kellega on olnud võimalust mängu mängida, on tagasisides välja toonud, et õppemängud aitavad näha ettevõtlusmaailma noortele sobivama nurga alt ning mängud tõid neiski taas välja loovuse ja mängulisuse.

Mida noored sellest saavad?

Õppemängud võimaldavad noorel teoorias õpitud teadmisi rakendada niinimetatud päris elus. Need soodustavad lisaks sotsiaalsete oskuste arendamist, meeskonnatööd ja suhtlemisoskust. Annab turvalises keskkonnas võimaluse katsetada, eksida ja uuesti proovida. Meil on olnud olukordi, kus mängu järgselt on noored saanud selle lõpliku tõuke ning uuel õppeaastal võtnud vastu väljakutse asutada oma õpilasfirma.

Krista Allik, Kuusalu Noortekeskus

Te olete juba mitu aastat Ettevõtlusküla mänge kasutanud. Mida mängude mängimine Teie arvates noortele annab?

Ettevõtlusküla mäng on meeskondlik mäng. Noored õpivad jagama ideid, seadma eesmärke ja õpivad kuidas neid eesmärke saavutada läbi koostöö. Koos ja meeskondlikult on julgem ja lõbusam ka keerulisemaid ülesandeid lahendada. Ettevõtlikkust on raske õppida lihtsalt teoorias, omamata ühtegi praktilist kogemust. Läbi ettevõtlusmängu saavad noored reaalselt läbi mängida ettevõtte juhi rolli ja näha, kuidas mõjutab nende ettevõtlikkus ja julgelt peale hakkamine nende ettevõtte arengut. Nad mõistavad miks on vajalik finantsplaneerimine ja turundus, kui oluline on otsuste langetamine ja kokkulepped. Mäng sunnib noori analüüsima erinevaid olukordi, arendades kriitilist mõtlemist. Edu kogemused või mänguolukorras ette tulevatele mitte nii edukatele olukordadele lahenduste leidmine suurendab noorte enesekindlust, et lahenduste leidmine on võimalik. Tuleb vaid julgelt peale hakata.

Kas soovitaksite õppemänge teistele ja miks?

Ja, kindlasti! Mängu läbiviimine on iga kord erinev, annab meeletul hulgal positiivseid emotsioone, põnevaid uusi vaatenurki ja väljakutseid ka juhendajatele. Noortelt tagasi peegelduv energia ja rõõmsameelsus on nakkavad ja annavad ka endale motivatsiooni ja inspiratsiooni. Noored soovivad seda mängu aina uuesti mängida ja iga korraga enesekindlus kasvab ja tulevad uued ideed. Mängu jooksul tekivad noortel küsimused, mis aitavad luua huvitavaid arutelusid veel pikalt peale mängu.

Teele Kosk, Kanepi Noortekeskus

Te käisite meie juures mängimas ja läksite ära suure sooviga teha ka edaspidi koostööd. Miks soovitate meie juurde tulla?

Ettevõtlusküla on Kanepi valla haridusasutustele olnud pikaajaliseks ja usaldusväärseks partneriks. Kõik ühised kogemused on olnud sisukad ja inspireerivad. Õpetajad, noorsootöötajad ja eriti noored, kellega mängimas käinud oleme saavad sellest kogemusest koheselt nö katsutava tulemuse nähes oskuste arengut juba paaritunnise mängu järel. Kõik silmad säravad ja mäng võiks kesta lõputult. Iga mängukord on mängijate nägu ja huvitav ka mitmendat korda mängides, kuna alati saab mõtteid edasi arendada ja uusi põnevaid lahendusi leida. Ettevõtlusküla inimesed on eeskujuks elujaatavate hoiakutega ning valmis panustama inspireeritud sammudesse, mis mängulises keskkonnas tekivad.

Mis väärtust meie õppemängudes näete?

Läbi meeleoluka mängulise ja inspireeriva kogemuse saavad noored mängude läbimisel tugeva meeskonnas käitumise, esinemise ja asjaajamise kogemuse. Mängudes on tehtud info kergesti arusaadavaks ja läbi simulatsiooni kinnistub info tunduvalt lihtsamini kui tavalises õppevormis. Selline eduelamus on hea võimendi noorte enesekindlusele. Ettevõtluskülas loodud süsteemi abil on lihtne edasi arendada noortelt noortele õpetamise võimalust ja kaasata noori ettevõtlikkuse arendamisesse oma eakaaslaste seas.

Tartu Ettevõtlusküla

Kõikidele Ettevõtlusküla õppemängudele saab tulla nii Tartu kui Tallinna Ettevõtluskülla.

Lisaks on Tartu Ettevõtlusküla detsembri- ja jaanuarikuus jõuluhõnguline. Kui soovid tulla noortega Talvemaale õppemängudele või täiskasvanutega ettevõtlusmängulisele jõulupeole, siis broneeri aeg tartu@ettevotluskyla.ee.

Kui mängud hakkavad kohe väga meeldima, siis on võimalik mängukarpe ka endale soetada. Uuri bizplay.ee veebilehelt kuidas ise mänge teha ja kuidas noori ettevõtlikkuse arendamise protsessi kaasata.

Ja kui sa tunned, et soovid lisainfot mängude kasutamise, ettevõtlikkuse arendamise või Belbini meeskonnarolli koolituste kohta, kirjuta evelin@ettevotluskyla.ee ja lepime kokku tasuta veebikõne aja, et leida just sulle parim lahendus.