Ideest teostuseni

Idee leidmine ja müük + Ärilahing simulatsioon

Soovitame koolitust noorele, kes:

  • soovib oma äriidee läbi mõtelda ja aru saada, kas ja kuidas on idee teostatav
  • soovib oma äriideest luua teostatavat äriplaani
  • on mõelnud õpilasfirma tegemisele ja tahab teada, kas see sobiks talle

Kestus

5h

Mängijaid

20-50

Hind linnakus

850 € / treening

Soovitatud vanus

16-25+ a

Treeningu kirjeldus

Treeningul läbitakse juhendaja abiga samm-sammult äriidee leidmise, kliendi kaardistamise, suhtluskanalite leidmise, hinnastamise ja müügikõne koostamise etapid. Treening lõppeb äriidee müügiesitlusega. Treeningu eesmärk on toetada ideest teostatava plaanini jõudmist ning ärimudeli läbi mõtlemist. Treeningul kasutatakse idee valideerimiseks ja läbi mõtlemata kitsaskohtade avastamiseks mängu Ärilahing.

Loe treeningu aluseks olevast mängust lähemalt mängututvustusest Ärilahing.

Äriidee disain

Mis tööd su toode/teenus teeb?

Äriidee esitlemine

Ärimudeli lõuend

Toome noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil:

Koolitus on inspireeritud Šveitsi ärimudelite innovaatori Alexander Osterwalderi loodud ärimudeli lõuendist (loe raamatust: "Ärimudeli generatsioon") ja Harvardi Ülikooli professor Clayton M. Christensen uuringust mis tööd sinu toode või teenus kliendi jaoks päriselt teeb (loe raamatust "Kuidas mõõta oma elu?").

Treeningu tulemusena osaleja:

Mõistab, mis on väärtuspakkumine

Osaleja mõistab, et klient ei osta asju, vaid lahendusi oma vajadustele ning oskab oma toote/teenuse väärtust sõnastada.

Omab esimeste sammude plaani

Osaleja teab esimesi samme mida teha, et päriselt oma ideed teostama hakata ning julgeb oma plaane katsetama minna.

Oskab kasutada ärimudelilõuendit kui tööriista

Osaleja teab kuidas oma ideed Ärimudeli lõuendi abiga läbi mõelda.

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient!