Ettevõtja argipäev

Muutuste looja mõtteviis + Ettevõtlussimulatsioon

Soovitame koolitust noorele, kes:

  • teadvustab, et eduks on vaja teatud tüüpi hoiakuid
  • soovib arendada mõttemustreid, mis toetavad unistuste elluviimist ja isiklikku rahulolu
  • soovib leida oma rolli ühiskonnas

Kestus

3,5h

Mängijaid

20-30

Hind linnakus

550 € / treening

Soovitatud vanus

16-25+ a

Treeningu kirjeldus

Treening algab aruteluga hoiakutest ja mõttemustritest, mis eristavad edukaid ja vähem edukaid inimesi, kuidas endas toetavaid hoiakuid kujundada ja leida oma MIKS?. Treeningul räägitakse, kui oluline on julgelt unistada, kuidas luua visiooni tulevikust ning leida ülesse oma unistustes see väike jägmine samm, mida saab kohe oma unistuste poole liikumiseks astuda. Kõik räägitu on väga tore, kuid kas päriselt me seda ka rakendada oskame? Tegelikud oskused ja hoiakud tulevad kohe välja Ettevõtlussimulatsioonis, kus reaalsed situatsioonid annavad mängujuhile võimaluse juhtida tähelepanu käitumismustritele, mis toetavad või takistavad ettevõtliku ja aktiivse ühiskonna liikmena elamist.

Loe treeningu aluseks olevast mängust lähemalt mängututvustusest Ettevõtlussimulatsioon.

Ettevõtlik eluhoiak

Teadlik tuleviku loomine

Ettevõtlus kui eneseteostus

Õnnelik olemine

Toome noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil:

Koolitus on inspireeritud Harvardi Ülikooli professor Clayton M. Christensen uuringust elu valikute, ettevõtluse ja õnnelikkuse seoste kohta (loe raamatust "Kuidas mõõta oma elu?").

Treeningu tulemusena osaleja:

Teadvustab edu toetavaid hoiakuid

Mõistab, et inimesed mõtlevad ja näevad maailma erinevalt ja kannavad kaasas nii toetavaid kui takistavaid mõttemustreid ja uskumusi.

Märkab unistusteni viivaid võimalusi

Teab vähemalt 1 võimalust, mida saab kohe teha, et oma unistuste poole liikuda.

Teadvustab eneseanalüüsi vajalikkust

Teadvustab oma mõtete ja käitumise mõju ning oskab ennast analüüsides leida lahendusi.

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient!