Esimesed sammud äriga alustamises

Ettevõtlus kui eneseteostus + Ärilahing simulatsioon

Soovitame koolitust noorele, kes soovib:

  • kogeda esimesi samme ettevõtluses
  • mõista oma tugevusi ettevõtlusega alustamise etapis
  • märgata edu takistavaid hirme ja ennast saboteerivaid mõttemustreid

Kestus

3.5h

Mängijaid

20-50

Hind linnakus

550 € / treening

Soovitatud vanus

16-25+ a

Treeningu kirjeldus

Ettevõtlus on ideaalne eneseväljendusviis, mis võib olla nii töö, hobi kui sissetuleku allikas, kuid tihti jäävad unistused teostamata hirmude ja ebakindluse tõttu. Mängus Ärilahing tekib palju olukordi, mida analüüsides õpib mängija iseennast paremini tundma ja saab teada, milline osa ettevõtlusest talle sobib ja kus on vaja teisi inimesi, et oma nõrkusi katta. Treening keskendub ettevõtluse esimestele sammudele ja oma äriidee planeerimise etappides iseenda tugevuste tundma õppimisele.

Loe treeningu aluseks olevast mängust lähemalt mängututvustusest Ärilahing.

Enesejuhtimine

Idee leidmine ja müük

Belbini meeskonnarollimudel

Mõttemustrite analüüs

Toome noorteni enesejuhtimise, meeskonnatöö ja ettevõtluse parimad praktikad lihtsustatud ja noortepärasel viisil:

Koolitus on inspireeritud Saksamaa tunnustatud coachi Dr Petra Bocki hoiakute muutmise teooriast (loe raamatust "Mindfuck") ja Inglismaa meeskonnarollide uurija Dr Meredith Belbini meeskonnaolli mudelist (loe raamatust "Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada" ja Belbini eesti keelselt veebilehelt).

Treeningu tulemusena osaleja:

Teadvustab ettevõtlust eneseväljendusviisina

Mõistab, et ühe karjäärivalikuna on võimalus oma unistusi teostada läbi ettevõtluse.

Teab kuidas äriideed leida ja valideerida

Teab, kuidas sünnivad head ideed, julgeb katsetada ja oma ideed teistele müüa, et teada saada, kas idee ka teistele hea tundub.

Teadvustab eneseanalüüsi vajalikkust

Osaleja teadvustab miks tekivad suhtlemises tõrked ja kuidas neid lahendada.

Läbi mängu ja lõbusa tegevuse õpivad noored meeskonnatöö oskusi ja suurendavad klassi ühtsustunnet. Kui kõik teadmised mängus kohe ei rakendu, räägitakse need mängujuhi poolt lõpus väga täpselt läbi ja mina õpetajana saan oma ainetundides sellele kõigele korduvalt erinevate teemade juures viidata.

Evelyn Merusk
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium - huvijuht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ettevõtlusküla õpikeskkond on inspireeriv, juhendajad asjalikud, teemad elulised ning rollimäng kaasahaarav. Kogemuse lõpus kõlas õpilaste nördinud ohe: "Juba sai läbi!" ning teel koolimajja küsiti korduvalt: "Millal jälle Ettevõtluskülla läheme?" Õpetajana tahaks koolimajaski pärast tunde sellist meeleolu tajuda.

Tiit Helm
Lähte Ühisgümnaasium - majandus- ja ettevõtlusõpetaja

Ettevõtlusküla mängud on detailselt läbimõeldud, mitmekülgsete võimalustega ja väga professionaalselt korraldatud. Rollimängude sisu võtab arvesse tänast õppijat, nüüdisaegseid õpikäsitusi, on õpilase- ja õpetajasõbralik. Ettevõtluskülas saadud teadmiste ja kogemuste pealt on lihtne minna edasi rahatarkuse õpetamisega, samuti saab lõimida kogemust erinevatesse ainetundidesse.

Kadri Raudsepp
Puhja Kool - klassiõpetaja

Ole meie järgmine uudishimulik klient!