treeningpäevad
ENESEJUHTIMISE JA MEESKONNATÖÖOSKUSTE TREENING
Edukad on need, kes teavad, milles on tugevad ning oskavad ennast juhtides edukalt teistega koos töötada.

Enesejuhtimise ja meeskonnatreening on just see koht, kus ennast rohkem tundma õppida ning treenida teistega koos tegutsemiseks vajalikke oskusi nagu:
 • kuulamisoskus
 • eneseväljendusoskus
 • koostöö oskus meeskonna
 • eneseanalüüsi oskus
Treeningul tutvutakse Dr M. Belbini (belbin.ee) meeskonnarollide mudelit ning läbitakse praktilisi tegevusi ja mänge, mille kaudu analüüsitakse osaleja käitumismustreid meeskonnas.

Kahel esimesel päeval on koolitus-treening kus õpitakse tundma erinevaid meeskonnatöö tahke väikeste mänguliste etappidena ning kolmandal päeval pannakse õpitu proovile ettevõtlussimulatsioonis "Ettevõtlik kodanik".

Ettevõtlussimulatsioon võimaldab proovile panna:
 • oma tegevuse planeerimist ja eesmärgistamist üksikisikuna ja meeskonnaga
 • iseseisvalt ja koos teistega otsuste tegemise oskust
 • piiratud ressursside tingimustes plaanide prioritiseerimist ja rahatarkust
 • aja planeerimist
 • ebaõnnestumisega toimetulekut
 • meeskonnas usalduse, kokkulepete ja tööjaotuse loomise oskust
 • eneseanalüüsi oskust.
3 päeva
12-25-aastastele
120€ osaleja
Registreeri osalejaks:

12-15-aastastele: http://inx.lv/H1L7 (26.-28.juuli 2022 kell 9.30-16.00)
16-25-aastastele: http://inx.lv/H1RT (5.-7.august 2022 kell 9.30-16.00)

Toimumise koht: Tartu Ettevõtlusküla (Narva mnt 3, Tartu)
Küsimuste korral võta ühendust

Tartu
E-mail: tartu@ettevotluskyla.ee
Telefon: +372 5456 0030
Narva mnt 3, Tartu (SPARK Hub)
Made on
Tilda