Õppemäng
ETTEVÕTLIK PERE
Kuidas toimib perefirma, kuidas raha säästa ja milline on edukas meeskonnatöö?
Mis on perefirma? Millest inimesed unistavad ja kuidas eesmärki saavutada? Kuidas käib säästmine? Mida tähendab meeskonnatöö?
Igal perel on suur unistus, mille täitumiseks tuleb perel ühiselt raha säästa. Mängijad hakkavad tööle pereettevõtetes, mille raha teenitakse firma tooteid/teenuseid müües. Töö tegemise eest makstakse palka ning perekonna raha kulub eluks vajaliku peale nagu toit, riided, eluase jm.
Mille arvelt raha säästa, et pere unistus saaks täidetud?
2h
20-30 mängijat
450€/mäng*
*
Hind kehtib mängudele linnakus. Väljasõitude jaoks võta meiega ühendust.
Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.
Millised on tulemused?
  • Tõusnud õpimotivatsioon
    Emotsionaalne ja loominguline keskkond muudab meeled avatuks uutele teadmistele. Tõetruud paralleelid eluliste situatsioonidega loovad teadmistele uue tähenduse ja seosed, mis jäävad meelde. See muudab õppimise mõnusaks.
  • Ainevaldkondadega lõiming
    Kuna mäng on interaktiivne, ja nõuab õpilastelt erinevate oskuste kasutamist, siis on seda võimalik lõimida väga erinevate õppeainetega näiteks: keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained, tehnoloogia, karjääriõpetus, ettevõtlusõpetus
  • Uued teadmised ja oskused
    Mängija harjutab raha säästmist ja kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi. Lisaks harjutab suhtlemist endale uues olukorras. Teab, mis on pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha, pangakonto, müügiarvestus, soov ja vajadus. Harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist, dokumenteerimist.
Mulle meeldis Ettevõtlusküla väga, sest seal sai olla nagu täiskasvanu. Ettevõtluskülas õpetati meid raha säästma ja kuidas raha kasutada. Igatahes mulle meeldis väga väga! Oleks võinud kauem kesta. Tuleksin teinekord jälle!

Merilin 4. klass
Broneerimiseks võta ühendust

Tartu
E-mail: tartu@ettevotluskyla.ee
Telefon: +372 5470 0089
Narva mnt 3, Tartu (SPARK Hub)


Tallinn
E-mail: tallinn@ettevotluskyla.ee
Telefon: +372 5646 7667
Mustamäe tee 59, Tallinn (Huvikeskus KULLO)
Made on
Tilda