Õppemäng
ETTEVÕTLIK KODANIK
Kuidas toimib ettevõte, mis on maksud ja mida riik rahaga teeb?
Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb?
Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad palka ja riigile makse ning tasuvad igakuiselt tegevusega seotud püsikulud. Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?
2,5h
20-30 mängijat
400€/mäng
Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.
Millised on tulemused?
Tõusnud õpimotivatsioon
Emotsionaalne ja loominguline keskkond muudab meeled avatuks uutele teadmistele. Tõetruud paralleelid eluliste situatsioonidega loovad teadmistele uue tähenduse ja seosed, mis jäävad meelde. See muudab õppimise mõnusaks.
Ainevaldkondadega lõiming
Kuna mäng on interaktiivne, ja nõuab õpilastelt erinevate oskuste kasutamist, siis on seda võimalik lõimida väga erinevate õppeainetega näiteks: keel ja kirjandus, matemaatika, sotsiaalained, tehnoloogia, karjääriõpetus, ettevõtlusõpetus
Uued teadmised ja oskused
Mängija oskab tuua näiteid nii tulu- kui ka kuluallikatest, kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi, harjutab suhtlemist endale uues olukorras, harjutab dokumenteerimist; teab, mis on ettevõte ja mis osadest palk koosneb; mõistab riigi panust ettevõtete ja eraisikute tegevuses; saab ülevaate ettevõtjate panusest ühiskonda ja töötajate panusest ettevõttesse; harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist.
Mulle meeldis, et oli võimalus panna ennast ettevõtja rolli ja kõik oli korraldatud väga tõetruult.
Liisa 15a
Broneerimiseks võta ühendust

Tartu
E-mail: tartu@ettevotluskyla.ee
Telefon: +372 5854 9441
Narva mnt 3, Tartu (SPARK Hub)


Tallinn
E-mail: tallinn@ettevotluskyla.ee
Telefon: +372 5646 7667
Mustamäe tee 59, Tallinn (Huvikeskus KULLO)
Made on
Tilda