Enesekindluse kool

LINNALAAGER TÜDRUKUTELE (14-18 aastastele)

Programmis õpivad noored läbi kogemuspõhise õppe:

  • analüüsima iseennast
  • märkama ning juhtima oma tundeid keerulistes olukordades
  • väljendama oma soove ja vajadusi ennast ja teisi arvestavalt
  • iseennast väärtustama

Kestus

7.-10. august

Hind linnakus

50 € / laager

Soovitatud vanus

14 - 18 a

Laagri kirjeldus

Laagri tegevused tuginevad Ettevõtlusküla 11 aastasele kogemusele laste ja noorte ettevõtlikkuse arendajana. Meie lemmikmetoodikad on: lugude jutustamine, kogemuspõhised treeningud, simulatsioonid, coachiv suhtlusstiil ja ühistarkusega otsustamine.

Kogu laagri sisu, külalisesinejad, mängud ja kokkulepped otsustatakse kõiki arvestavalt ning koosloome protsessis, et igaüks tunneks end olulisena.

Laagris kasutame külalisesinejaid, kes jagavad ausalt ja haavatavalt, kuidas nad on toime tulnud ärevuse ja hirmudega, et jõuda unistusteni, ettevõtluseni, enda jaoks toimivate suheteni ning eluni, mida nad armastavad. Laagri eesmärk on näidata, et iga inimese lugu on erinev ning toimetuleku viise on mitmeid, kuid meid kõiki ühendab ületamist vajavate väljakutsetega eneseavastamise teekond.

Belbini meeskonnarollid

Iseenda avastamine

Edu toetavad hoiakud

Eneseanalüüsi oskus

Programmi eesmärk on julgustada noori avastama oma tugevusi, et need iseenda ja ühiskonna heaks tööle panna:

Igaüks meist on erinevate tugevuste ja võimekustega, millel on ka oma lubatud puudused, sest igal tugevusel on oma varju pool, mida teadmata piitsutame end tagant ning püüame olla täiuslikud kohtades, kus me kunagi õnnestuda ei saa. Kõige suurem ebakindlus tuleb sellest, et me ei tea, milleks me tegelikult võimelised oleme. Tundes oma tugevusi saame valida tegevusi, mis meil päriselt õnnestuvad ja luua endale kogemusi, kus saame enesekindluseks vajalikke edukogemusi.

PÄEVAKAVA NÄIDIS*

  • 10.00-10.30 Saabumine ja hommikuamps
  • 10.30-13.00 Enesekindluse kooli tegevused
  • 13.00-14.00 Lõunasöök
  • 14.00-16.30 Enesekindluse kooli tegevused II
  • 16.30-18.00 Külalisesineja või õhtune meelelahutus
  • 18.00-18.30 Koju minek

*Võib muutuda, kuna laagri päevakava üle otsustavad osalejad ühistarkuse põhimõtteid rakendades.

Laagri tulemusena osaleja:

Teadvustab edu toetavaid hoiakuid

Mõistab, et inimesed mõtlevad ja näevad maailma erinevalt ja kannavad kaasas nii toetavaid kui takistavaid mõttemustreid ja uskumusi.

Märkab oma mõttemustreid

Teadvustab oma mõtete ja käitumise mõju ning oskab ennast analüüsides leida lahendusi.

Väärtustab inimeste erinevusi

Osaleja suhtub kaaslastesse uudishimu ja respektiga ning teadvustab, et kõik inimesed on põhjusega omanäolised, igaühel on oma tugevused ning erinevate võimetega inimesed toovad meeskonda suurema õnnestumise võimaluse.

Lisainfo

Registreerida saab kuni 20.juunini.

Kirjuta liis@ettevotluskyla.ee või helista +37258549441