Mängukomplektid algkooli- ja põhikooliastmele


Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse arendamiseks on Ettevõtluskülal mängukomplektid algkooli- ja põhikooliastmele. Mängukomplektid on loodud praktilise õppe läbiviimiseks koolis.

Komplekti pakett koolidele

Pakett sisaldab:

 • Stardikomplekti – Ettevõtlusküla mängukomplekt koos rakenduse litsentsi ja rollimängu materjalidega.

Soovi korral on võimalik lisaks võtta:

 • Mentori päeva koolis – Ühepäevane personaalne mentorlus mängujuhtidele esimeste koolitusmängude läbiviimisel koolis.
 • Juhendajate koolitust Tartus – Rollimängude läbiviimiseks vajalik mängujuhtide koolitus õppeprogrammi ja meetodi omandamiseks.
 • Õppemängu Ettevõtlusküla Äritänaval – õppemäng vastavalt komplektile 20-30 osalejale.

Võta ühendust!

info@ettevotluskyla.ee

image

Mängude tutvustus ja õppe-eesmärgid

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluspädevuse arendamiseks loodud õppemängud on mõeldud algooliastmele vanuses 7-12 a “Ettevõtlik pere” ja põhikooliastmele vanuses 12-16 a “Ettevõtlik kodanik”.

Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

Ettevõtlik pere

Õpiväljundid

Mängija:

 • harjutab raha säästmist;
 • teab, mis on pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha, pangakonto, müügiarvestus, soov ja vajadus;
 • harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist;
 • harjutab dokumenteerimist;
 • kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi.

Ainevaldkondadega lõiming

 • keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • tehnoloogia

Ettevõtlik kodanik

Õpiväljundid

Mängija:

 • oskab tuua näiteid nii tulu- kui ka kuluallikatest;
 • kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi;
 • harjutab suhtlemist endale uues olukorras;
 • harjutab dokumenteerimist;
 • teab, mis on ettevõte ja mis osadest palk koosneb;
 • mõistab riigi panust ettevõtete ja eraisikute tegevuses;
 • saab ülevaate ettevõtjate panusest ühiskonda ja töötajate panusest ettevõttesse;
 • harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist.

Ainevaldkondadega lõiming

 • keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • tehnoloogia

Valikõppeainetega lõiming:

 • karjääriõpetus
 • ettevõtlusõpetus