Ettevõtlik pere 7-12a


Mis on perefirma? Millest inimesed unistavad ja kuidas eesmärki saavutada? Kuidas käib säästmine? Mida tähendab meeskonnatöö?

Kuidas toimib?

Igal perel on suur unistus, mille täitumiseks tuleb perel ühiselt raha säästa. Mängijad hakkavad tööle pereettevõtetes, mille raha teenitakse firma tooteid/teenuseid müües. Töö tegemise eest makstakse palka ning perekonna raha kulub eluks vajaliku peale nagu toit, riided, eluase jm.

Mille arvelt raha säästa, et pere unistus saaks täidetud?

Õppe-eesmärgid:

Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

2 h

20-30 osalejat (7-12 a)

5 juhendajat

Ettevõtlusküla Äritänav

400€

ca 16€ mängija

Võta ühendust!

info@ettevotluskyla.ee

Õpiväljundid

Mängija:

 • harjutab raha säästmist;
 • teab, mis on pereettevõte, kodukulud, säästmine, sularaha, pangakonto, müügiarvestus, soov ja vajadus;
 • harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist;
 • harjutab dokumenteerimist;
 • kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi.

Ainevaldkondadega lõiming

 • keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • tehnoloogia
image

Osalejad räägivad:

 • Mulle meeldis väga Ettevõtlusküla, sest me tundsime nagu oleksimegi täiskasvanud. Mulle meeldis väga pangas see, et sai kirjutada ja arvutada. Aitäh, et saime tunda seda, mida tunnevad täiskasvanud.

  Silvo 4. klass

 • “Ettevõtluskülas oli megalt lõbus ja lahe. Mul oli kahju, et see nii vara ära lõppes. Mulle väga meeldis seal teenindada ja ise poodides käia. Keeraksin selle päeva tagasi, kui saaksin.”

  Kristel 4. klass

 • “Mulle meeldis Ettevõtlusküla väga, sest seal sai olla nagu täiskasvanu. Ettevõtluskülas õpetati meid raha säästma ja kuidas raha kasutada. Igatahes mulle meeldis väga väga! Oleks võinud kauem kesta. Tuleksin teinekord jälle!”

  Merilin 4. klass

 • “Mulle meeldis väga Ettevõtluskülas. Seal õppisin rahaga ümber käima ja seda kasutama. Töötasin ilusalongis. Meil oli tohutult palju kliente ja tellimusi, millega pidime tegelema. See oli väga lõbus ettevõtlusmäng. Aitäh!”

  Silvia 4. klass