Ettevõtlik kodanik 12-16a


Mis tunne on olla ettevõtte juht ja töötaja? Kust tuleb raha ettevõttele? Mis on maksud ja mida riik nendega teeb? Missugune on ettevõtlik inimene? Kuidas raha ringleb?

Kuidas toimib?

Ettevõtlikud kodanikud töötavad oma firmas, maksavad palka ja riigile makse ning tasuvad igakuiselt tegevusega seotud püsikulud. Kõigil on kiire ja tööd on palju, kuid raha aina väheneb. Noored ettevõtjad on sunnitud mõtlema, kas saab kuskilt kokku hoida või on mõistlikum leida rohkem kliente. Kõik valikud on võimalikud, kuid kas need lahendavad probleemi?

Õppe-eesmärgid:

Mängu eesmärk on luua ettevõtlikkuspädevust arendav keskkond, mis toetab ettevõtlusalase terminoloogia kasutamist, sotsiaalse pädevuse, suhtluspädevuse ja matemaatikapädevuse arengut.

Kaudselt käsitletakse ka enesemääratluspädevust – iseenda tugevate külgede leidmine ja nende kasutamine rollimängus.

2,5 h

20-30 osalejat (12-16a)

5 juhendajat

Ettevõtlusküla Äritänav

400€

ca 16€ mängija

Võta ühendust!

info@ettevotluskyla.ee

Õpiväljundid

Mängija:

 • oskab tuua näiteid nii tulu- kui ka kuluallikatest;
 • kasutab edu saavutamiseks meeskonna abi;
 • harjutab suhtlemist endale uues olukorras;
 • harjutab dokumenteerimist;
 • teab, mis on ettevõte ja mis osadest palk koosneb;
 • mõistab riigi panust ettevõtete ja eraisikute tegevuses;
 • saab ülevaate ettevõtjate panusest ühiskonda ja töötajate panusest ettevõttesse;
 • harjutab klientide teenindamist ja tehingute tegemist.

Ainevaldkondadega lõiming

 • keel ja kirjandus
 • matemaatika
 • sotsiaalained
 • tehnoloogia

Valikõppeainetega lõiming:

 • karjääriõpetus
 • ettevõtlusõpetus
image

Osalejad räägivad:

 • Mulle meeldis, et oli võimalus panna ennast ettevõtja rolli ja kõik oli korraldatud väga tõetruult.

  Liisa 15a

 • “Ettevõtlusküla mäng pani tööle isegi laisad õpilased, kes muidu midagi ei tee.”

  Kaisa, 15a

 • “Õppisin Ettevõtluskülas, et kui teed äri, pead jääma kasumisse, muidu läheb elu raskeks.”

  Egon, 16a

 • “Sain palju rohkem teadlikumaks, kuidas majandus toimib.”

  Mari, 15a