Minu raha: 4-7a


Õppemäng “Minu raha” on loodud lasteaeda lõpetavale rühmale. Lapsed õpivad ikka kõige paremini läbi mängu.

Mäng on kooskõlas koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

 

Õppe-eesmärgid:

 • laps mõistab, et raha on vahetusvahend
 • laps teab, et raha saab tööd tehes
 • laps saab aru panga rollist raha hoiustajana
45 min
15-25 osalejat (4-7 a)

2 juhendajat

Ettevõtlusküla Äritänav

150€

Kuidas toimib?

Mängijad jagatakse ostjateks ja müüjateks nii, et iga laps saab mängu jooskul vähemalt korra olla mõlemas rollis. „Minu raha“ ei ole pelgalt tavaline poe mängimise mäng, vaid lastel on kaupade ostmiseks ja müümiseks terve linn.

Iga ostja saab raha ja ostunimekirja, millega teha vajalikke oste.

Müüjate töö on müüa võimalikult palju kaupa ja teenindada viisakalt kliente. Klientidelt saadud raha on ettevõtte raha ning tuleb päeva lõpus toimetada panka, et palk kantaks mängija kontole.

Poes on kahte tüüpi kaubad.  Vajadused ehk asjad, mida inimestel on kindlasti vaja ning mida ostetakse ostunimekirja alusel. Soovid ehk asjad, mida tahetakse osta, sest need on ahvatlevad.

image

Osalejad räägivad:

 • Üks poiss ütles, et tema õppis raha koguma. Ja kui ta midagi ei osta, siis jääb kõik raha alles.

  Mängu kaudu õppisid lapsed, et raha saab siis, kui oled tööl käinud. Tänu sellele mängule sai selgeks ka mõiste PALK.

  Lasteaia õpetaja

 • “Lapsed said teadmisi, kuidas raha saab panka, kuidas kulutada ja mis on siis, kui raha on otsas.”

  Lasteaia õpetaja

 • “Mulle meeldis mängida, sest sain osta ja müüa raha eest.”

  Emma 5a

 • “Mulle meeldis palka saada ja asju osta.”

  Kristjan 5a