image

MTÜ Ettevõtlusküla Konkurss “Minu raha” juhend

MTÜ Ettevõtlusküla Konkurss “Minu raha” juhend

Konkursi teema:

 • Konkursile on oodatud osalema kõik lasteaiarühmad.
 • Üks lasteaiarühm saab esitada konkursile ühe töö.
 • Konkursil osalemiseks tuleb lahendada loovülesanne teemal “Minu raha”.
  • Ülesande lahendus tuleb jäädvustada kas pildi või videona.
  • Ülesande lahendusel on abiks järgmised küsimused:
   • Mis on raha?
   • Kust tuleb raha?
   • Kuidas säästa raha?
  • Foto või video juurde lisada lühikirjeldus, mis seletab loovülesande lahenduse olemust
  • Konkursi raames valminud loovülesande lahenduse võib esitada lasteaiarühma esindaja.
  • Konkursitöö tuleb saata e-mailile ettevotluskyla.konkurss@gmail.com
   • Konkursitöö juurde tuleb lisada lasteaia nimi, lasteaiarühma nimi, kasvataja nimi ja kontaktandmed.
  • Konkursitöö saatmisega kinnitab kasvataja, et tema rühm on töö autor.
  • Oma osalemisega annab konkursist osavõtja MTÜ Ettevõtluskülale täieliku õiguse konkursile esitatud töö edaspidiseks kasutamiseks.
  • Konkursile oma loovtööde saatmise tähtaeg on 25. veebruar 2018.
  • Kõik esitatud tööd postitatakse Ettevõtlusküla Facebooki lehele. Võitja selgitatakse välja meeldimiste ja jagamiste alusel. Enim meeldimisi ja jagamisi kogunud postitus on võitja.
  • Hääletamine algab 26. veebruar 2018 ja lõpeb 4. Märts 2018 kell 23.59.
 • Konkursi võitja saab auhinnaks õpetliku mängukomplekti “Minu raha” väärtuses 349 eurot.