Õppeprogramm “Minu raha” eelkooliealistele 5-7a


Ettevõtlusküla on loonud nädalase õppeprogrammi eelkooliealistele lastele, mille raames saavad lasteaialapsed õppida läbi mängu: mis on raha; kuidas viisakalt kliendiga suhelda; mis on töö ja kuidas nimetatakse töö eest saadavat tasu; kuidas koostada ostunimekirja; kuidas raha panka saab ja kui palju pangast raha võtta saab jpm.

Õppeprogrammi pakett lasteaedadele

Pakett sisaldab:

 • Stardikomplekti - Ettevõtlusküla mängukomplekt koos rolllimängu materjalidega ja nädalakavaga
 • Mängujuhtide koolitust - õppeprogrammi läbiviijate metoodika koolitus

Kirjuta meile

info@ettevotluskyla.ee

Õpiväljundid

Üldoskused

Laps:

 • teeb koostööd,
 • lahendab mängu käigus tekkinud probleeme,
 • harjutab kuue põhiemotsiooni väljendamist.

Keel ja kõne

Laps:

 • selgitab oma sõnadega mõistete raha ja palk tähendusi,
 • mõistab sõnade raha ja palk tähendust,
 • selgitab, mis on soovid ja mis on vajadused.

Mina ja keskkond

Laps:

 • mõistab töö ja vastutuse tähtsust,
 • selgitab, milleks raha vaja on.

Matemaatika

Laps:

 • eristab päris raha mängurahast,
 • arveldab mängurahaga.

Kunst

Laps:

 • valib sobivad tehnikad ehitiste planeerimiseks ja rõivadisaini ideede väljendamiseks.