Sisekorraeeskiri

  • Laps on laagris abivalmis, sõbralik ja aus
  • Voodi ja tuba tuleb päeval korras hoida
  • Laagri inventari tuleb hoida heaperemehelikult
  • Laps on kohustatud täitma sisekorraeeskirja, päevakava ja juhendaja korraldusi
  • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel teavitada laagri personali ja koguneda instrueerimisel kokkulepitud kohta
  • Laagri territooriumilt lahkumine on lubatud koos kasvatajaga
  • Raha ja väärisesemete eest laager ei vastuta
  • Tubakas ja alkohol on laagris lubamatud
  • Lapse poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju lapsevanem
  • Sihilikult sisekorraeeskirjade rikkumise eest võidakse laps koju saata, sellisel juhul laagri maksumust ei kompenseerita
image

I vahetus – 8.07-13.07.2018 (vanus 9-12 aastat)

II vahetus – 5.08-10.08.2018 (vanus 13-16 aastat)

Rasina, Põlvamaa

Kuni 01.01.2018 – 180€

Kuni 01.03.2018 – 190€

Kuni 01.06.2018 – 200€