Sisekorraeeskiri

 • Laps on laagris abivalmis, sõbralik ja aus
 • Voodi ja tuba tuleb päeval korras hoida
 • Laagri inventari tuleb hoida heaperemehelikult
 • Laps on kohustatud täitma sisekorraeeskirja, päevakava, kasvataja/juhendaja korraldusi
 • Laagri tegevustes tuleb täita kasvataja/juhendaja korraldusi
 • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel teavitada laagri personali ja koguneda instrueerimisel kokkulepitud kohta
 • Laagri territooriumilt lahkumine on lubatud koos kasvatajaga
 • Raha ja väärisesemed on laagris kaasas vanemate loal
 • Raha ja väärisesemete eest laager ei vastuta (soovituslikult tuleb need anda hoiule kasvataja kätte)
 • Tubakas, alkohol ja muud “rohud” (va. kui vanem on teavitanud arsti poolt ette kirjutatud ravimite kasutamise kohta registreerimise vormis) on laagris lubamatud.
 • Lapse poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab lapsevanem kahju
 • Laagri sisekorraeeskirjade mitte kinnipidamisel võetakse lapsevanemaga ühendust
 • Sihilikult sisekorraeeskirjade rikkumise eest võidakse laps koju saata, sellisel juhul laagri maksumust ei kompenseerita
image
01.08-06.08.2017

Rasina koolimaja

150 €