TERE-liikumine koolides


Alustame kõige lihtsamast – “tere“ ütlemisest.

Hea Õpetaja!

Oled mõelnud, et ettevõtlikkuse arendamine on tore mõte küll, aga kust siis peale hakata?

Eesti Kultuurikoda algatas üle-Eestilise TERE-liikumise, mille eesmärk on kutsuda inimesi üksteist märkama ja toetama alustades sõnast “tere”. Kampaaniaga liitumisel saabki arendada õpilaste ettevõtlikkust.

Oleme Ettevõtlusküla meeskonnaga koostanud õpilastele juhendi, kuidas TERE-liikumist oma kooli tuua ja kool selle abil viisakamaks ning sõbralikumaks kohaks muuta. Juhend on koostatud aktiivsele ja sellest teemast väga huvitatud noorele, kes on valmis ise tegutsema ja vastutust võtma. Meie kogemusi arvestades usume, et allpool kirjeldatud kampaania on väljakutse sobilik alates 7. klassist, kuid õpetaja suurema toetuse abil on võimalik sama tegevust ette võtta ka noorematega.

Kampaania läbiviimiseks on parim aeg 2017 sügis, sest septembris korraldame osalevate koolide õpilasmeeskondadele TERE-päeva Tartus. TERE-päeva eesmärgiks on aidata õpilastel oma kampaania plaan läbi mõelda ning kogemustega kampaania läbiviijatelt nõu saada. TERE-päeval osalemine on koolile TASUTA (enda kanda jääb transport). Osaleda saab igast koolist 5 õpilast (kampaania meeskond) +1 täiskasvanu (inimene, kes õpilasi koolis juhendab).

TERE-päevale pääsevad motivatsioonikirja põhjal vaid välja valitud koolid.

Motivatsioonikiri tuleb esitada hiljemalt 12.05.2017 aadressile evelin@ettevotluskyla.ee

Vasta motivatsioonikirjas kolmele küsimusele:

  1. Mis on kampaania eesmärk? (Mis muutub võrreldes tänasega?)
  2. Esimene kiire plaan, kuidas soovitud eesmärgini jõuda võiks?
  3. Mis kasu saate teie õpilastena TERE-kampaanias ja TERE-päeval osalemisest? Mis motiveerib teid kaasa lööma?
image

TERE-liikumine

Kevade algusega, 20.märts 2017, alustati TERE-liikumist. Loodame, et ühe aastaga, kui Eestil 100.sünnipäev, ütleme üksteisele rõõmsalt “tere” ja oleme kaasinimeste suhtes hoolivamad. Kõik me püüdleme kõigest hingest parema elu poole, unistame harmooniliselt toimivast oma riigist. Meie mõtetes valitseb ideede küllus, mida kõike oleks vaja teha, et oleksime eluga Eestis rahul. Tegeleme globaalsete probleemidega, märkamata pisiasju, millest suured asjad alguse saavad. Väikerahvana, kus kõik tunnevad kõiki, on meil suur võimalus üksteist toetada, üksteisesse lugupidavalt suhtuda ning omavahel viisakalt suhelda. Alustame kõige lihtsamast – “tere“ ütlemisest. Tegelikult on meil praegugi palju Tere-inimesi ja nemad võiksidki olla nakatajad, kelle kaudu „tere“ rahva hulgas levima hakkaks. „Eeskuju on nakkav !“ Tere-liikumise algatajad on kavandanud väikese TERE märgi, mida iga huviline saab kandma hakata, kuulutades end TERE-inimeseks.

KKK

Kuidas TERE-liikumist oma kooli tuua?

Tutvusta ideed õpilastele ning leia 4-5 aktiivset noort, kes tunnevad, et see on teema, mille nimel on nad valmis võitlema. Küsi endalt, kas sa oled valmis õpilasi juhendama nii, et nad saaksid ise otsustada, katsetada ning vigu teha, kuid samas kogeksid ka eduelamust.

 

Kellele kampaania juhend mõeldud on?

Juhend on koostatud aktiivsele ja sellest teemast väga huvitatud noorele, kes on valmis ise tegutsema ja vastutust võtma. Usume, et allpool kirjeldatud mahus on väljakutse sobilik alates 7. klassist, kuid õpetaja suurema toetuse abil on võimalik sama tegevust ette võtta ka noorematega.

 

Kuidas kampaaniat korraldada?

Kampaania täpne sisu peab sündima kooli ja õpilaste omavahelises koostöös ja õpilaste tundest, et see on vajalik. Kohustuslikus korras pole mõtet kampaaniat ette võtta. Põhiline kampaania läbiviimise kriteerium on, et õpilased korraldavad kampaania vastavalt nende endi soovidele ja juhendaja on vaid nõuandja rollis (ebaõnnestumine võib olla osalejatele õpetlikum kui väga hästi õnnestunud kampaania).

 

Milline on juhendaja roll kampaania ajal?

Juhendaja ülesanne on:

  • toetada ja anda õpilastele nõu;
  • leida õiged inimesed, kellelt abi küsida;
  • innustada ja julgusta noori, oma eesmärgi poole püüdlema;
  • teha nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

 

Millal kampaania toimub?

September – detsember 2017

 

Kust kampaania läbiviimisel abi saab?

Ettevõtlusküla korraldab osalevate koolide õpilasmeeskondadele TERE-päeva Tartus, mille eesmärk on aidata õpilastel oma kampaania plaani läbi mõelda (mini hackaton). Inspireerivas keskkonnas koos teiste kampaania meeskondadega tutvutakse üksteisega, kohtutakse ettevõtlike inimestega, kes on juba mõne ägeda idee teostanud,  genereeritakse oma kampaania ideid, koostatakse tegevusplaan ja tutvustatakse seda.

TERE-päeval osalemine on koolile TASUTA* (enda kanda jääb transport). Osaleda saab igast koolist 5 õpilast (kampaania meeskond) +1 täiskasvanu (inimene, kes õpilasi koolis juhendab).

* Ühe osaleja tegelik TERE-päeva maksumus on ca 50€. Selle summa katavad sponsorid. Hinna sees on koolitajad, mentorid, lõuna ja õhtusöök.

 

Mida peab tegema, et saada TERE-päevale?

TERE-päevale pääsevad motivatsioonikirja põhjal vaid välja valitud koolid.

Motivatsioonikiri tuleb esitada 12.05.2017 aadressil evelin@ettevotluskyla.ee

Vasta motivatsioonikirjas kolmele küsimusele:

  1. Mis on kampaania eesmärk? (Mis muutub võrreldes tänasega?)
  2. Esimene kiire plaan, kuidas soovitud eesmärgini jõuda võiks?
  3. Mis kasu saate teie õpilastena TERE-kampaanias ja TERE-päeval osalemisest? Mis teid motiveerib kaasa lööma?

 

Mida veel peaks TERE-kampaaniaga liitumisest teadma?

Kuna kampaania näol on tegemist kingitusega Eesti Vabariik 100. juubelipeoks, soovime, et kampaania protsessist jääks jälg blogi sissekannete, video vms näol.

Kõige tähtsam osa kogu protsessis on kampaania analüüs ehk võimalus lahti mõtestada, mida kampaania korraldamise käigus õpiti. Analüüsi tulemustest tuleb esitada kokkuvõte ning põhjalikumad analüüsijad saavad võimaluse jaanuari lõpus kohtuda uuesti mentorite ja teiste osalevate meeskondadega Tartus, et jagada omavahel kogemusi ning edulugusid. Kõigile parimatele analüüsijatele üllatus.

 

Õpilastele mõeldud kampaania juhendi leiad järgnevalt lingilt: TERE-liikumise juhend õpilasele.

Lisaküsimusi võib esitada evelin@ettevotluskyla.ee (58047543)